YENİDEN PAZARLAMA

YENİDEN PAZARLAMA


Yatırımcıların sahip oldukları cihaz ve sistemlerin yenilenmesini hedefledikleri hallerde eldeki cihaz ve sistemleri satın alarak hem yatırımcıya ilave kaynak yaratmak hem de teknolojik ve ekonomik ömrünü tamamlamamış cihaz ve sistemlerin başka merkezlere taşınmasını, kurulmasını ve çalıştırılmasını sağlamak.